Alarmdag : We waren aanwezig voor u !

<i>Anneliese Servais</i>
Anneliese Servais

(20/03/15) - Er is al veel gezegd, maar ik wens nog eens uitdrukkelijk wijzen op de acteurs van de justitie, die helaas al te vaak worden vergeten, met name de personeelsleden van de griffies, van de parketten en auditoraten. Daartoe behoren uiteraard ook de veiligheidsagenten, de chauffeurs en schoonmaaksters.

Ik hoorde, dat er in het Nederlands een term bestaat voor die medewerkers: „de kleine handen“. Een charmante term voor de werknemers van justitie, voor wie de werkgever niet steeds attent omgaat, die voor een erg bescheiden salaris hard moeten werken en aan die dagelijks niet steeds de vereiste achting wordt besteed.

Zonder die medewerksters en medewerkers is een goede werking van het justitieapparaat uitgesloten!

Bij alle vordering naar meer financiële middelen is het onze taak als vakbondsorganisatie die mensen in het centrum te plaatsen, en ons stellig voor hun behoeften te vechten.

Er mag niet uit het oog worden verloren, dat het degene zijn , die in tegenstelling met andere ambtenaren van justitie elke dag 7,36 uur in vaak verouderde en bouwvallige gebouwen, die meestal niet eens aan de minimale veiligheidsvoorwaarden voldoen, naar hun beste weten en geweten hun werk doen.

Wij weten allemaal dat wij sparen moeten, maar we kunnen niet aanvaarden dat het personeel van de justitie steeds meer werk met steeds minder middelen moet doen. Bijvoorbeeld: Er worden nu geen kaften meer besteld voor de dossiers, die worden nu op kleurige A-3-bladen gefotokopieerd. Het is toch voorspelbaar dat die dunne papieren aan de dagelijkse manipulatie niet zullen weerstaan. In sommige diensten moest het personeel al het toiletpapier zelf van thuis meebrengen! Ik vertel hier geen leuke verhaaltjes, ik stel dit wanbeheer aan de kaak !!

Vroeger waren de men sen trots toen ze bij de justitie werkten. Vandaag is men als personeelslid „het ondergeschoven kindje“ onder de Federale Overheidsdiensten, die ons steeds een stap voorblijven , die meer verdienen, en die al “onder elkaar mobiel zijn., enzovoort.

Hoe kan men een jonge hoopvol mens voor een zulke baan bezielen en motiveren?  Wij moeten dit luid zeggen en het aan de burgers van ons land uitleggen: die toestanden bij justitie zijn beschamend, omdat de verantwoordelijke politici aan de justitie de absoluut noodzakelijke financiële middelen voor haar werking weigeren. Ons personeel lijdt er als eerste aan, maar alle burgers zullen vroeg of laat de gevolgen ervan beleven.

Bovendien zijn er al die precaire overeenkomsten, waarvan sommigen van maand tot maand worden verlegd (soms nog op de laatste dag). Achter elk overeenkomst staat er een mens, een lot, en dat is geen manier om zijn medewerkers te behandelen.

Wij vorderen onder meer dat de FOD Justitie als werkgever zijn wettelijk voorgeschreven verplichtingen naleeft. In de wet “Welzijn op het werk“ is er uitdrukkelijk voorzien, dat de werkgever verplicht is de opleiding van het personeel te garanderen, materiaal tot de beschikking te stellen, opdat het uit te voeren werk correct en vooral ten genoegen van de rechtzoekende kan worden verricht, en dat de in het kader van de evaluatie bepaalde doelstellingen kunnen worden bereikt. Er is ook een hele reeks van voorschriften over de hoedanigheid van de werkplek, die absoluut niet worden nageleefd. In welk land leven wij, waar alle werkgevers op straffe van boetes gedwongen worden, aan die verplichtingen te voldoen, terwijl precies het DEPARTEMENT JUSTITIE zich aan die verplichtingen onttrekt!

De budgettaire situatie van het land mag niet als excuus worden gebruikt, om de onafhankelijkheid van de justitie  uit te hollen, en ook niet om van de medewerkers van de justitiediensten nog meer last opleggen en nog meer prestaties te eisen, terwijl die al tegenwoordig vaak in zeer zware en onwaardige omstandigheden moeten werken.

Indien de filosofie “LIBERAAL” is, dan staat er de mens centraal, niet het kapitaal!

Anneliese SERVAIS
Federaal ondervoorzitter
VSOA-Rechterlijke Orde

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten