De nieuwe loopbanen > informatiebrochure

(19/06/14) - Met deze nieuwe informatiebrochure willen wij vooreerst de ambtenaren die in dienst zijn, uitleggen wat hen te wachten staat en de mysteries rond de toekomst van hun loopbaan verduidelijken.

Vervolgens zetten wij de loopbaan van de toekomstige ambtenaren van het federaal openbaar ambt uiteen.

Intro
De ontwerpteksten werden door het geheel van de syndicale organisaties verworpen, omdat bepaalde maatregelen het statuut ondergraven evenals omwille van de ongelijke behandeling van de personeelsleden. Desondanks werd het Koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 november 2013 en is het op 1 januari 2014 in werking getreden.

Er is geen sprake van één loopbaan, maar twee loopbaansystemen die beiden worden aangestuurd door de evaluatie.

De eerste een “klassieke” loopbaan, met baremaverhogingen en weddeschalen, is voorbehouden aan de personeelsleden die vanaf 1 januari 2014 worden aangeworven of aan de ambtenaren die vanaf diezelfde datum toegang krijgen tot een hoger niveau of een hogere klasse.     


De tweede, die bestaat uit bonussen die gevoegd worden bij de weddeschaal, is voorbehouden aan de personeelsleden die reeds in functie waren op 31 december 2013. Het betreffen – zoals in het KB gespecificeerd – overgangsmaatregelen die wel nog gedurende een 30- tal jaar hun uitwerking zullen hebben!

Dossier "Nieuwe federale loopbanen"

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten