DRINGEND EN BELANGRIJK BERICHT : Terugvordering competentiepremies (2)

 UPDATE  (01/10/14) - Aansluitend op het vorige bericht uitgaande van personeelsdienst m.b.t. de terugvordering van de competentiepremie, geven wij u hierna het vervolg weer.

Mevrouw, Mijnheer,

Als aanvulling op onderstaande mail wil ik u melden dat intensief overleg heeft plaatsgevonden met het CDVU. Tot onze spijt kan owv fiscale en reglementaire bepalingen de terugvordering niet voor onbepaalde tijd worden opgeschort. De betrokken personen zullen dus, na controle van elk individueel dossier, dienen over te gaan tot de terugbetaling van de vastgestelde som.

Inzake het afbetalingsplan is het aangewezen dat de personen rechtstreeks contact opnemen met het CDVU teneinde voor hen een aanvaardbare regeling uit te werken. Elk dossier wordt hierbij individueel bekeken en de nodige afspraken gemaakt in functie van de omvang van het terug te betalen bedrag en het loon van het betrokken personeelslid. Wij hebben alvast aangedrongen om op een soepele houding van het CDVU tav het opstellen van het afbetalingsplan.

De terugbetaling, voor zover nog niet gestart, dient pas te gebeuren nadat het dossier nogmaals werd doorgenomen door de dienst HR Gerechtspersoneel en betrokken persoon een schrijven heeft ontvangen van de dienst met betrekking tot zijn specifieke situatie.

Deze informatie neemt niet weg dat de volgende Minister gevraagd zal worden de aanpassing van de regelgeving te voorzien

De inhoud beantwoordt zeker niet aan onze verwachtingen en het VSOA zal zelf ook niet nalaten die punt aan te kaarten bij de volgende minister van justitie, met het oog op een aanpassing van de vigerende regelgeving.

Uw permanente afgevaardigden : Anneliese Servais – Guy Van Cauwenberghe

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten