Raak niet aan onze waardigheid

<i>François Fernandez-Corrales</i>
François Fernandez-Corrales

Tijdens een geslaagde manifestatie op het Brusselse Muntplein heeft onze organisatie geprotesteerd tegen de besparingen van de verschillende regeringen in de openbare sector en de hervormingen van de pensioenen. We vinden dat het nu tijd is om op een ernstige en eerlijke wijze het sociaal overleg een kans te geven.

Wij verwachten van de politieke overheden dat zij dit overleg niet voor onze schone ogen zullen houden, maar dat zij de nodige wil tonen om in wederzijds vertrouwen tot resultaten te komen. Daarom zijn wij ook niet mee gestapt in de algemene stakingsaanzegging voor de openbare sector. Wat uiteraard niet wil zeggen dat we de actiebereidheid in bepaalde sectoren zullen dwarsbomen.

We begrijpen dat het ongenoegen bij onze leden zeer diep zit. Dat wij nu er de voorkeur aan geven om het sociaal overleg alle kansen te bieden, betekent ook niet dat we de besparingsmaatregelen van de regeringen zomaar goedkeuren. Wij bestrijden deze maatregelen nog steeds, maar kiezen voor een andere aanpak dan de stakende collega’s. Van de regering verwachten we nu concrete stappen om tot een intersectoraal akkoord te komen binnen de openbare diensten.

Bovendien willen we dat de pensioenrechten gevrijwaard worden en de mogelijkheden van de loopbaanonderbreking behouden blijven. We eisen dat het pensioendossier niet wordt opgedeeld, maar als één geheel wordt behandeld.

Onze burgers hebben het recht op dienstverlening: geef ons de middelen om hiervoor te zorgen!

We zijn ons zeer goed bewust van deze forse houding. Maar de uitdagingen zijn dan ook zeer groot. Want waar gaat het in wezen over: het gaat over de democratische rechten van elke burger. Een samenleving is slechts echt democratisch indien zij ook een goede dienstverlening aan haar burgers biedt. Een dienstverlening met een menselijk gelaat die sterk en doeltreffend optreedt. De openbare diensten die nu zo worden bekritiseerd en die volgens de politieke overheid zo duur zijn, maken het de burgers wel mogelijk toegang te krijgen tot de dienstverlening waarop zij recht hebben. Brandweerlieden, onderwijzers, politieagenten, militairen, verpleegkundigen, bus- of treinbestuurders: zij staan allen ten dienste van de bevolking en zij zijn daar trots op. Maar men perst hen uit als citroenen. Evenwel onze fierheid helpt ons om een ware dienstverlening voor de burgers te verzekeren. Men ontneemt ons onze middelen, maar men zal ons nooit onze waardigheid van ambtenaar kunnen ontnemen.

Regeringen willen voornamelijk besparingen verwezenlijken op de kap van de ambtenaren. Door stelselmatig de budgetten in te krimpen, zal er morgen geen enkele openbare dienstverlening meer mogelijk zijn. Het wordt voor ons inderdaad moeilijk om onze opdrachten te vervullen. Naarmate men besparingen in het openbaar ambt oplegt, zal men die ontmantelen. Geen geld meer voor justitie, onze rechtzoekenden worden aan hun lot overgelaten. Geen aanwervingen meer en steeds meer dossiers die afgehandeld dienen te worden. Bij bpost zijn er te veel postbodes: men gaat er 350 aan de deur zetten. Financiën lijdt onder een personeelstekort met als gevolg dat het onmogelijk is te strijden tegen fiscale of sociale fraude. De inkrimping van het personeel van Financiën betekent het inkrimpen van de inkomsten voor de overheid.
Onze burgers hebben het recht op dienstverlening: geef ons de middelen om hiervoor te zorgen!

François Fernandez-Corrales
Algemeen voorzitter VSOA

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten